İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri - Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları : 23-25 Eylül 2005, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü

Uluslararası Hrant Dink Vakfı, 2011
Verfügbar Ja (1) Titel ist in dieser Bibliothek verfügbar
Exemplare gesamt 1
Exemplare verliehen 0
Medienart Buch
ISBN 978-605-399-190-8
Beteiligte Personen Ulusel, Mehmet [Gest.] Wikipedia
Aral, Fahri [Red.] Wikipedia
Systematik 351 - Armenier
Schlagworte Armenier, Demokratie, Minderheiten im Osmanischen Reich, Armenierfrage
Verlag İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Ort Istanbul
Jahr 2011
Umfang 614 S.
Altersbeschränkung keine
Reihe İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Reihenvermerk 333
Sprache türkisch
Illustrationsang III.
Unselbstständige Werke Berktay, Halil - Resmi Söylem Ne Diyor?
Deringil, Selim - Belgenin Boğazina Sarılmak
Belge, Murat - Demokrasi Açısından Ermeni Sorunu
Köker, Osman - Tehcir Öncesinde Osmanlı Devleti'nde Ermeni Varlığı
Adanır, Fikret - Kıyım, Soykırım ve Tarihçilik
Göçek, Fatma Müge - Dünyanın Bildiği, Türkiye'nin Bilmediği: Ermeni Meselesindeki Bilgi Birikimine Sosyolojik Bir Yaklaşım
Maksudyan, Nazan - Genel Dünya ve Avrupa Tarihcilerinde 1915-16 Olayları
Somel, Selçuk Akşin - Osmanlı Ermenilerinde Kültür Modernleşmesi, Cemaat Okulları ve Abdülhamid Rejimi
Özel, Oktay - Muhacirler, Yerliler ve Gayrimüslimler: Osmanlı'nın Son Devrinde Orta Karadeniz'de Toplumsal Uyumun Sınırları Üzerine Bazı Gözlemler
Eldem, Edhem - 26 Ağustos 1896 "Banka Vakası" ve 1896 "Ermeni Olayları"
Toksöz, Meltem - Adana Ermenileri ve 1909 "İğtişaşi"
Şeker, Nesim - Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Döneminde "Demografi Mühendisliği" ve Ermeniler
Koptaş, Rober - Zohrab, Papazyan ve Pastırmacıyan'ın Kalemlerinden, 1914 Ermeni Reformu ile İttihadçı-Taşnak Müzakereleri
Şafak, Elif - Sürekli Sürgün: Zabel Yesayan Üzerine Bir İnceleme
Dündar, Fuat - İttihad ve Terakki'nin Göç ve İskan Politikası (1913-1918)
Akçam, Taner - Osmanlı-Türk Belgelerine Göre İttihad ve Terakki'nin 1915'te Ermenilere Yönelik Politikaları
Koçak, Cemil - Ey Tarihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilat-ı Mahsusa Öyküsü
Seropyan, Sarkis - Vicdanlı Bir Türk Valisi: Faik Ali Ozansoy
Çetin, Fethiye - Heranuş'tan Seher'e, Bir "Kurtuluş" Öyküsü
Palalı, İrfan - Tehcirin Çocuğu Fatma Ane
Kansu, Aykut - Tehcirden Sağ Kalanların Hikayesini Düşünmek
Adak, Hülya - Ötekileştiremediğiniz Kendimizin Keşfi - 20. Yüzyıl Otobiyografik Anlatıları ve Ermeni Tehciri
Vassaf, Gündüz - Saatli Maarif Takvimi'nde Ermeniler
Aykan, Cevdet - Anıların Anlamı ve Zamanın, Politikanın Sorumluluğu
Aktar, Ayhan - Osmanlı Meclisi Ermeni Meselesini Tartışıyor: Kasım-Aralık 1918
Köroğlu, Erol - Suskunluğun Farklı Kırılma Noktaları Olarak Türk Edebiyatından Unutma ve Hatırlama Örnekleri
Oran, Baskın - Son Tabu'nun Kökenleri: Türkiye Kamuoyunun Ermeni Sorunundaki Tarihsel-Psikolojik Tıkanışı
Dink, Hrant - Ermeni Kimliğinin Yeni Cümleleri veya Su Çatlağını Bulanda
Kentel, Ferhat - Türkiye ve Ermenistan Toplumları: Türklük, Ermenilik ve Önyargılar
Karakaşlı, Karin - Türkiye'de Ermeni Olmak: Cemaat, Birey, Yurttaş
Bilal, Melissa - Geçmis ile Bugün Arasına Sıkıştırılmış Bir Kimlik: Türkiye'de Ermeni Olma Deneyimi
Altınay, Ayşe Gül - İki Kitab, Bir Sergi: Türkiyeli Ermenilerin Yeniden Keşfi
Paker, Murat - Türkiye'deki Egemen Politik Kültürün Psikanalitik Değerlendirmesi Bağlamında Türk-Ermeni Meselesi
Bayramoğlu, Ali - Türkiye Toplumunda Ermeni Meselesine Bakış ve Yaklaşımlar
Mahçupyan, Etyen - Türkiye'de Milli Kimliğin Kurucu Ögesi Olarak Tarih Algısı / Zihniyet İlişkisi
İnsel, Ahmet - Ermeniler ve "İç Düşmanlar"
Alpay, Şahin - Türk-Ermeni Dostluğunu Yeniden Tesis İçin Ne Yapılabilir?
Baydar, Yavuz - O Heykelin Kimin Olduğunu Biliyor musunuz?
Çalışlar, Oral - Medya ve Ermeni Sorunu
Bumin, Kürşat - Yazamamaktan Önce Yazmamak
Berkan, İsmet - Türk Basınında Sıfatlar ve Kavramlaştırma
İskit, Temel - Dışarıdan Dayatılan Bir Sorun mu?
Tarhanlı, Turgut - Adalet Politikaları ve Ermeni Sorunu
Zarakolu, Ragıp - Ermeni Soykırımını Tartışmanın Bedeli
Özdemir, Cem - Biz Avrupa'dan Ne Yapabiliriz?
Tunçay, Mete - Öncesinde ve Sonrasında Kurbanların Hepsi Sadece Masum, Mazlum ve Mağdur muydu?