Karşılastırmalı Türk Lehçeleri Sözlügü : Türkiye, Azerbaycan, Başkurt, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen, Uygur Türkçeleri ve Rusça

Ercilasun, Ahmet Bican, 1991
Verfügbar Ja (1) Titel ist in dieser Bibliothek verfügbar
Exemplare gesamt 1
Exemplare verliehen 0
Medienart Buch
ISBN 978-975-17-0960-8
Verfasser Ercilasun, Ahmet Bican Wikipedia
Systematik 711 - Wörterbücher
Schlagworte Wörterbuch, Tataren, Turkmenen, Kirgisen, Grammatik, Türkisch, Aserbaidschan, Russisch, Turksprachen, Başkurt, Kazaktürkisch, Özbektürkisch, Uygurtürkisch
Verlag Kültür Bakanlığı
Ort Ankara
Jahr 1991
Umfang 502 S.
Altersbeschränkung keine
Band 2
Reihe Kaynak eserler dizisi
Reihenvermerk 54
Sprache türkisch